ملاصدرا مي گويد: خداوند بي نهايت است و لامكان و بي زمان اما به قدر فهم تو كوچك مي شود و به قدر نياز تو فرود مي آيد و به قدرآرزوي تو گسترده مي شود و به قدر ايمان تو كارگشا مي شود.
Home

 درباره ما

 

  بر اساس سند راهبردي پژوهش و فناوري صنعت نفت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، كليد توسعه تكنولوژي و خودكفايي در ساخت و اجرا در پژوهشهاي كاربردي و توسعه اي نهفته است و تلاش براي رهايي از اقتصاد متكي به نفت، منوط به عبور از مسير تحقيقات و ساماندهي سرمايه ها در اين مسير است. دستيابي كشور به رتبه هاي ممتاز در بخش فناوري نفت، گاز و پتروشيمي، و حضور در جمع ده كشور اول جهان در فناوري نفت با بهره گيري از خرد جمعي نخبگان علمي و فني كشور در بخش پژوهش و فناوري، توسعه ارتباط با دانشگاه هاي صنعتي كشور، حمايت از آنان در جهت توسعه رشته ها و علوم و فنون وابسته صنعت نفت، انجام پروژه ها و پايان نامه هاي دانشجويي ذي ربط ممکن مي باشد.

درباره ما

 

  
موردی برای نشان دادن در این نما "تابلوي اعلانات" وجود ندارد.