اسم
پیش دید عدم استفاده از كلاهك H و ارتفاع ناكافي دودكش و مجاورت دهانه دودكش نزديك پنجره
عنوان
نوع پرونده jpg
اندازۀ تصویر 1024 x 768
تاریخ گرفته شدن تصویر
توضیحات
کلمات کلیدی
شناسه مدرک
Link
پیوند