رسالت و چشم انداز شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شركت مهند​سي و توسعه گاز ايران يكي از شركتهاي تابعه شركت م​​لي گاز ايران است كه بر اساس نظام اجراي​ي طرحهاي صنعت نفت پايه گذاري شده است. اين شركت به عنوان يكي از شركتهاي مهندسي و ساخت طرحهاي صنعت نفت و گاز كشور مسئوليت مطالعات فني، اقتصادي ، مهندسي پایه و تفصيلي، تامين منابع و مديريت اجراي طرحها و پروژه هاي مصوب شركت ملي گاز ايران را در راستای اهداف چشم انداز 20 ساله و برنامه های 5 ساله توسعه كشور با كيفيت مطلوب در زمان مقرر با هزينه بهينه بر عهده دارد .

ماموری​​ت:

شرک​​ت ما از طریق توسعه بسترهای همکاری فنی و تجاری با شرکت های بخش خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی به شرکت ملی گاز ایران کمک می کند تا زیرساخت های لازم برای تامین پایدار انرژی گاز کشور و صادرات آن را توسعه دهد.

چشم اند​​​از:

تبدیل شدن به یکی از سازمان های پروژه محور حوزه صنعت گاز در کلاس جهانی از طریق توسعه قابلیت­های​​​ سازمانی و شبکه­های همکاری ملی و بین­المللی

ا​رزش ها:

 • کارفرم​​ا مداری

 • تعهد به اعتلای جایگاه شرکت

 • پایبندی به اصول محیط زیستی

 • صداقت و درستی

 • حفظ پایدار حقوق ذینفعان

 • انجام ایمن کار

 

مضامین استراتژیک:

این شرکت به منظور تحقق ماموريت و دستیابی به چشم انداز، مضامین استراتژیک ذیل را تدوین و سرلوحه فعالیت های خویش قرار داده است:

 • تعالی عملیات

 • پایبندی به تعهدات مشتری(کارفرما)

 • سرآمدی در مسئولیت پذیری اجتماعی

 

در این راستا شرکت، سیستم مدیریتی خود را با استقرار استانداردهای زیر جهت كسب رضايت ذينفعان، بهبود مستمر، تعهد به انطباق با الزامات قانوني، اسناد بالادستي شركت ملي گاز و وزارت نفت و حركت در مسير تعالي و بالندگي، بنا نهاده است:

 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO TS29001:2010, HSE-MS

 

مضامین استراتژیک شرکت از طریق مجموعه اهداف کلان ذیل محقق می گردد:

 •  مدیریت بهینه طرح ها با تمرکز بر کیفیت، زمان، هزینه، شفافیت عملکرد و اعتماد افزایی جهت بهبود رضایت مشتریان(کارفرما)

 • مدیریت بهینه زنجیره تامین با تمرکز بر انتخاب، نظارت و ارتقای سطح عملکرد تامین کنندگان و ایجاد یک بستر همکاری سودمند متقابل

 • مدیریت بهینه منابع و سرمایه ها با اولویت توانمندسازی و توسعه شایستگی کارکنان و تمرکز بر بهبود زیرساخت های عملیاتی و پشتیبانی، برنامه ریزی مالی، ارتقا و شفاف سازی عملکرد

 • مدیریت بهینه سیستم ها و رویکردها با تمرکز بر چابک سازی، توسعه مشارکت­ها و کار گروهی، اشاعه سبک رهبری و تسهیل گری در فرایندها

 • مدیریت بهینه مسئولیت پذیری­ اجتماعی با تمرکز بر برآورده سازی نیازها و انتظارات ذینفعان با محوریت مدیریت ریسک های محیط زیستی، ایمنی و بهداشت حرفه ای، انرژی و بهبود وجهه شرکت

  با توجه ب​​​ه آثارمطلوب و پايدار استقرار سيستم مديريت يكپارچه، به عنوان زير بناي تحول سازماني، شرکت ضمن تامين منابع لازم براي اجرا و بهبود سيستم و ایجاد مشارکت و مسئولیت پذیری بین کارکنان​​​​، تعهد به اجرای مفاد اين خط مشي و بازنگري سالانه آن را اعلام می دارد.