خلاصه فیلتر
  

بدینوسیله اعلام می دارد امور پژوهش و فناوری شرکت در نظر دارد جهت ارزیابی پیشنهادات پژوهشی واصله و انتخاب همکار صنعتی پروژه، اقدام به برگزاری سمینارهای تخصصی نماید.از کلیه همکاران علاقمند به شرکت در سمینارها و همکاری در پروژه های پژوهشی خواهشمند است...

1388/09/09