متن فیلتر
ارسال رزومه
امور پژوهش و فناوری شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد جهت بهره گیری از دانش، توانمندی ها و تجربیات نخبگان، محققین، مخترعین و متخصصین در زمینه صنعت نفت و گاز، بانک اطلاعاتی افراد فوق را تهیه نماید تا در اجرای هرچه بهتر پروژه های مربوطه از عزیزان فوق الذکر بهره بگیرد. لذا از کلیه همکاران مجرب شاغل در صنعت نفت و گاز کشور، اساتید، محققین، مخترعین و متخصصین دارای حداقل ده سال سابقه کاری مفید و مرتبط، و مراکز تحقیقاتی، در زمینه های مرتبط با حوزه کاری شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دعوت می شود رزومه خود را به این امور ارسال نمایند.

 

بر رعایت موارد زیر در ارسال رزومه ها توصیه اکید می شود.

  • ارسال رزومه هیچگونه تعهدی برای این امور ایجاد نمی نماید.
  • برای افراد شاغل خارج از وزرات نفت، همکاری صرفا در قالب مشاوره، به صورت پاره وقت و موردی می باشد. برای همکاران شاغل وزارت نفت به صورت مشاوره، نظارت و داوری، به صورت پاره وقت و موردی می باشد.
  • شرکت های تجاری و پیمانکاری و موسسات آموزشی از ارسال رزومه ( مربوط به پیمانکاری، بازرگانی، آموزش) اکیدا خودداری نمایند. چنین رزومه هایی مطلقا بررسی نمی شوند و در بانک اطلاعاتی این امور نگهداری نمی شوند.
  • محمل پرداختی بر اساس دستورالعمل های رایج شرکت ملی گاز می باشد.