متن فیلتر

بر اساس سند راهبردي پژوهش و فناوري صنعت نفت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، كليد توسعه تكنولوژي و خودكفايي در ساخت و اجرا در پژوهشهاي كاربردي و توسعه اي نهفته است و تلاش براي رهايي از اقتصاد متكي به نفت، منوط به عبور از مسير تحقيقات و ساماندهي سرمايه ها در اين مسير است. دستيابي كشور به رتبه هاي ممتاز در بخش فناوري نفت، گاز و پتروشيمي، و حضور در جمع ده كشور اول جهان در فناوري نفت با بهره گيري از خرد جمعي نخبگان علمي و فني كشور در بخش پژوهش و فناوري، توسعه ارتباط با دانشگاه هاي صنعتي كشور، حمايت از آنان در جهت توسعه رشته ها و علوم و فنون وابسته صنعت نفت، انجام پروژه ها و پايان نامه هاي دانشجويي ذي ربط ممکن مي باشد.

امور پژوهش و فناوري شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران در راستاي سند فوق و همچنين تحقق اهداف و سياست هاي راهبردي و چشم انداز شرکت، با رسالت برآورده کردن نيازهاي پژوهشي شرکت و ارتقاء فرهنگ پژوهش تأسيس گرديد. اين امور، برنامه ريزي و هماهنگي کليه امور پژوهشي و تحقيقاتي در زمينه فعاليت هاي شرکت و ارتباط مؤثر با مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي را بر عهده دارد و ايجاد يك ارتباط پويا با مراكز تحقيقاتي معتبر داخل و خارج از كشور، شناسايي نيازهاي صنعت گاز و بهينه سازي فرايندهاي عملياتي از اولويت هاي اين امور مي باشند. 

در حال حاضر اين امور با بهره گيري از تجربيات ارزشمند و تلاش هاي مجدانه همکاران مجموعه، حمايت هاي قابل تقدير مديران، مجريان و روسا و کليه همکاران شرکت و به ويژه شخص مديرعامل توانسته است قدم هاي مؤثري در اين راه بردارد. ميزان پروژه ها و طرح هاي بررسي شده، قرار گرفتن در بين امور پژوهش و فناوري سطح يک شرکت هاي تابعه شرکت ملي گاز ايران، ثبت چند عنوان ثبت اختراع، شرکت در بالاترين سطوح همايش هاي ملی و بين المللي مرتبط داخل و خارج از کشور و ارائه دستاوردهاي علمي حاصله، ارتباط مؤثر با معتبرترين مراکز تحقيقاتي صنعت گاز دنيا و درخواست هاي همکاري از طرف ايشان مثل مؤيد اين موضوع مي باشند.

درباره ما