متن فیلتر

بدين وسيله از کليه دانشگاه ها و مراکز علمي، تحقيقاتي و پژوهشي دولتي و خصوصي دعوت مي شود که پروپوزال هاي خود را با توجه جدول زير به صورت مکتوب به اين امور ارسال نمايند. پکيج ارسالي بايستي حاوي فرم پر شده پيشنهاد پروژه و رزومه شخص مجري باشد.

عنوان پروژه

مهلت ارائه پروپوزال

طراحي و ساخت دستگاه توليد جريان برق جهت استفاده در ايستگاه هاي گاز واقع در مناطق کوهستاني فاقد دسترسي به جريان سراسري برق

10/12/88

غربالگری پروژه های شرکت به منظور تعیین لزوم ارزیابی زیست محیطی آنها

10/12/88

 

توجه:

-          براي آشنايي با فرايند کار به بخش "قوانين و دستورالعمل ها" در همين سايت مراجعه شود.

-          فرم هاي مربوطه در بخش "فرم ها" موجود است.

 

 

 

آرشيو فراخوان پروژه هاي پژوهشي

ردیف

عنوان پروژه

مهلت ارائه پروپوزال

1

مهندسي ارزش خط لوله هفتم سراسري انتقال گاز

فروردین 1388

2

عارضه يابي کنترل پروژه شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران

فروردین 1388

3

بهينه سازي طراحي و ساخت بلوک هاي مهار

فروردین 1388

4

ارزيابي ريسک شغلي ناشي از مواجهه با فيوم هاي جوشکاري

خرداد 1388

5

اجراي پوشش هاي بتني لوله هاي گاز جهت عبور از رودخانه ها و مسيل ها

دی 1388

6

بررسي علل شکست جوش در لوله هاي اسپيرال در موقع هيدروتست

بهمن 1388

7

بررسي علل شکست جوش در لوله هاي اسپيرال در موقع خمکاري

بهمن 1388