پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت ایمیل
امروز:

 شرح

اين طرح يكي از طرحهاي مستقل شركت مهندسي و توسعه گاز ميباشد كه به منظور تأمين كسري گاز مورد نياز استانهاي آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي ، قسمتي از جنوب كشورو بهسازي بخشي از خط لوله دوم سراسري ، انجام پروژه هاي ذيل را در دست اقدام دارد :        

 

·         خط انتقال گاز دهم سراسري ( پتاوه - پل كله) به طول 205 كيلومتر (175 كيلومتر "56 و 30 كيلومتر "40)

·         تاسيسات تقويت فشار گاز پتاوه با آرايش 1+3

·         ايستگاه تقليل فشار CGS)) شهرك صنعتي اروميه

·         پروژه تعويض بخشي از خط انتقال گاز دوم سراسري حدفاصل كنگان – فراشبند بطول 60 كيلومتر

·         پروژه مخابرات خط انتقال گاز سوم آذربايجان

·         ادامه خط ششم سراسري حدفاصل دهگلان – بازرگان  ، تاسيسات تقويت فشار گاز و مخابرات مربوطه

  
در دست اجرا
  
اتمام يافته
  
در دست اجرا
  
در دست اجرا
  
در دست اجرا
  
در دست اجرا
  
در دست اجرا
  
در دست اجرا
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
در دست اجرا
  
اتمام يافته