پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت ایمیل
امروز:

 رسالت و چشم انداز شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

رسالت:
مديريت و اجراي موفق طرح ها و پروژه هاي صنعت گاز ابلاغي از سوي شركت ملي گاز ايران (اجراي موفق: اجرا در زمان، هزينه و كيفيت مصوب).

چشم انداز :
مطرح شدن به عنوان شركت پيشرو در مديريت و اجراي طرح ها و پروژه هاي صنعت گاز (خطوط انتقال گاز، ايستگاه تقويت فشار، پالايشگاه و ابنيه مربوطه) در منطقه خاورميانه و كسب جايگاه سوم در جهان (در راستاي دراختيار گرفتن حداقل 10 درصد از سهم تجارت جهاني گاز).

اهداف كمي تا پايان سال  1403 (چشم انداز ):
- مديريت و اجراي طرح هاي تعريف شده در صنعت گاز كشور (شامل خطوط انتقال گاز، ايستگاه هاي تقويت فشار، پالايشگاه ها و ابنيه مربوطه) جهت تأمين انرژي براي
حداقل 95% از مناطق شهري
40% خانوار روستايي
تمام نيروگاه هاي كشور
تمام صنايع انرژي بر
كليه وسائط نقليه گاز سوز