پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت ایمیل
امروز:

 آخرین اخبار

ParsTools RSSREADER
سومين دوره دكتري پژوهشي در پژوهشگاه نفت آغاز بكار كرد
ظرفيت توليد گاز پالايشي هاشمي نژاد 20 درصد افزايش مي يابد
افزايش 52 درصدي صدور ميعانات گازي از پارس جنوبي در 6 ماه نخست سال جاري
تساوي نفت و فولاد
توليد نفت ايران در ماه اوت 11 هزار بشكه افزايش يافت
روسيه مشتري تجهيزات سي‌ان‌جي ايران
تحقق 101 درصدي برنامه هاي توليد در شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
تديون سناريوي مخزن هوشمند براي چاه نفتي يكي از ميدانهاي اروندان
اردن در سال 2017 حجم بالايي از گاز وارد مي كند
كسب مقام نخست اچ اس يي توسط پالايشگاه اصفهان
ParsTools RSSREADER
سومين دوره دكتري پژوهشي در پژوهشگاه نفت آغاز بكار كرد
ظرفيت توليد گاز پالايشي هاشمي نژاد 20 درصد افزايش مي يابد
افزايش 52 درصدي صدور ميعانات گازي از پارس جنوبي در 6 ماه نخست سال جاري
تساوي نفت و فولاد
توليد نفت ايران در ماه اوت 11 هزار بشكه افزايش يافت
روسيه مشتري تجهيزات سي‌ان‌جي ايران
تحقق 101 درصدي برنامه هاي توليد در شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
تديون سناريوي مخزن هوشمند براي چاه نفتي يكي از ميدانهاي اروندان
اردن در سال 2017 حجم بالايي از گاز وارد مي كند
كسب مقام نخست اچ اس يي توسط پالايشگاه اصفهان
ParsTools RSSREADER
سومين دوره دكتري پژوهشي در پژوهشگاه نفت آغاز بكار كرد
ظرفيت توليد گاز پالايشي هاشمي نژاد 20 درصد افزايش مي يابد
افزايش 52 درصدي صدور ميعانات گازي از پارس جنوبي در 6 ماه نخست سال جاري
تساوي نفت و فولاد
توليد نفت ايران در ماه اوت 11 هزار بشكه افزايش يافت
روسيه مشتري تجهيزات سي‌ان‌جي ايران
تحقق 101 درصدي برنامه هاي توليد در شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
تديون سناريوي مخزن هوشمند براي چاه نفتي يكي از ميدانهاي اروندان
اردن در سال 2017 حجم بالايي از گاز وارد مي كند
كسب مقام نخست اچ اس يي توسط پالايشگاه اصفهان
ParsTools RSSREADER
سومين دوره دكتري پژوهشي در پژوهشگاه نفت آغاز بكار كرد
ظرفيت توليد گاز پالايشي هاشمي نژاد 20 درصد افزايش مي يابد
افزايش 52 درصدي صدور ميعانات گازي از پارس جنوبي در 6 ماه نخست سال جاري
تساوي نفت و فولاد
توليد نفت ايران در ماه اوت 11 هزار بشكه افزايش يافت
روسيه مشتري تجهيزات سي‌ان‌جي ايران
تحقق 101 درصدي برنامه هاي توليد در شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
تديون سناريوي مخزن هوشمند براي چاه نفتي يكي از ميدانهاي اروندان
اردن در سال 2017 حجم بالايي از گاز وارد مي كند
كسب مقام نخست اچ اس يي توسط پالايشگاه اصفهان
ParsTools RSSREADER
سومين دوره دكتري پژوهشي در پژوهشگاه نفت آغاز بكار كرد
ظرفيت توليد گاز پالايشي هاشمي نژاد 20 درصد افزايش مي يابد
افزايش 52 درصدي صدور ميعانات گازي از پارس جنوبي در 6 ماه نخست سال جاري
تساوي نفت و فولاد
توليد نفت ايران در ماه اوت 11 هزار بشكه افزايش يافت
روسيه مشتري تجهيزات سي‌ان‌جي ايران
تحقق 101 درصدي برنامه هاي توليد در شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
تديون سناريوي مخزن هوشمند براي چاه نفتي يكي از ميدانهاي اروندان
اردن در سال 2017 حجم بالايي از گاز وارد مي كند
كسب مقام نخست اچ اس يي توسط پالايشگاه اصفهان
ParsTools RSSREADER
سومين دوره دكتري پژوهشي در پژوهشگاه نفت آغاز بكار كرد
ظرفيت توليد گاز پالايشي هاشمي نژاد 20 درصد افزايش مي يابد
افزايش 52 درصدي صدور ميعانات گازي از پارس جنوبي در 6 ماه نخست سال جاري
تساوي نفت و فولاد
توليد نفت ايران در ماه اوت 11 هزار بشكه افزايش يافت
روسيه مشتري تجهيزات سي‌ان‌جي ايران
تحقق 101 درصدي برنامه هاي توليد در شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
تديون سناريوي مخزن هوشمند براي چاه نفتي يكي از ميدانهاي اروندان
اردن در سال 2017 حجم بالايي از گاز وارد مي كند
كسب مقام نخست اچ اس يي توسط پالايشگاه اصفهان
ParsTools RSSREADER
سومين دوره دكتري پژوهشي در پژوهشگاه نفت آغاز بكار كرد
ظرفيت توليد گاز پالايشي هاشمي نژاد 20 درصد افزايش مي يابد
افزايش 52 درصدي صدور ميعانات گازي از پارس جنوبي در 6 ماه نخست سال جاري
تساوي نفت و فولاد
توليد نفت ايران در ماه اوت 11 هزار بشكه افزايش يافت
روسيه مشتري تجهيزات سي‌ان‌جي ايران
تحقق 101 درصدي برنامه هاي توليد در شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
تديون سناريوي مخزن هوشمند براي چاه نفتي يكي از ميدانهاي اروندان
اردن در سال 2017 حجم بالايي از گاز وارد مي كند
كسب مقام نخست اچ اس يي توسط پالايشگاه اصفهان
ParsTools RSSREADER
ظرفيت توليد گاز پالايشي هاشمي نژاد 20 درصد افزايش مي يابد
افزايش 52 درصدي صدور ميعانات گازي از پارس جنوبي در 6 ماه نخست سال جاري
تساوي نفت و فولاد
توليد نفت ايران در ماه اوت 11 هزار بشكه افزايش يافت
روسيه مشتري تجهيزات سي‌ان‌جي ايران
تحقق 101 درصدي برنامه هاي توليد در شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
تديون سناريوي مخزن هوشمند براي چاه نفتي يكي از ميدانهاي اروندان
اردن در سال 2017 حجم بالايي از گاز وارد مي كند
كسب مقام نخست اچ اس يي توسط پالايشگاه اصفهان
براي سرمايه‌گذاري در ميدانهاي مشترك فعالتر مي‌شويم
ParsTools RSSREADER
ظرفيت توليد گاز پالايشي هاشمي نژاد 20 درصد افزايش مي يابد
افزايش 52 درصدي صدور ميعانات گازي از پارس جنوبي در 6 ماه نخست سال جاري
تساوي نفت و فولاد
توليد نفت ايران در ماه اوت 11 هزار بشكه افزايش يافت
روسيه مشتري تجهيزات سي‌ان‌جي ايران
تحقق 101 درصدي برنامه هاي توليد در شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
تديون سناريوي مخزن هوشمند براي چاه نفتي يكي از ميدانهاي اروندان
اردن در سال 2017 حجم بالايي از گاز وارد مي كند
كسب مقام نخست اچ اس يي توسط پالايشگاه اصفهان
براي سرمايه‌گذاري در ميدانهاي مشترك فعالتر مي‌شويم
ParsTools RSSREADER
افزايش 52 درصدي صدور ميعانات گازي از پارس جنوبي در 6 ماه نخست سال جاري
تساوي نفت و فولاد
توليد نفت ايران در ماه اوت 11 هزار بشكه افزايش يافت
روسيه مشتري تجهيزات سي‌ان‌جي ايران
تحقق 101 درصدي برنامه هاي توليد در شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
تديون سناريوي مخزن هوشمند براي چاه نفتي يكي از ميدانهاي اروندان
اردن در سال 2017 حجم بالايي از گاز وارد مي كند
كسب مقام نخست اچ اس يي توسط پالايشگاه اصفهان
براي سرمايه‌گذاري در ميدانهاي مشترك فعالتر مي‌شويم
صادرات بيش از 600 هزار تن گاز مايع در پتروشيمي بندر امام