پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت ایمیل
امروز:
  
  
شمارش معكوس براي بهره برداري از خط لوله كهنوج-جيرفت از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
پیام تقدیر و تشکر مهندس تربتی از همکاران شرکت مهندسی و توسعه گازاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
سلامت شركت مهندسي زبانزد استاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
دوره آموزشي فرزندپروري ويژه مديراناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
رضايت جمعي باعث موفقيت مي شوداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
دوره آموزشي كليات بيمه و پوشش‌هاي مورد نياز پروژه‌هااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
حسن منتظر تربتی با حکم وزیر نفت مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران شداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
دوره آموزشي ایمنی عملیات برگزار شداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
انتصاب قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایراناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
حركت سازمان در مسير تعالي و بالندگي با اصلاح فرآيندها محقق مي شوداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
فرآيندهاي پيماني شركت روان‌تر مي شوداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
جلسه بازبيني ايمني پيش از راه اندازي براي پروژه ميترينگ برگزار شداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
جلسه آشنایی با فرآیند خدمات مشاوره و صحه‌گذاری عملیات‌های مسیریابیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
صرفه‌جویی ۲۰۵ میلیارد تومانی با کاهش زمان اجرای پروژه سربیشه - نهبنداناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
انجام پروژه‌های پژوهشی در راستای طرح کلان ملی ذخیره سازی گاز طبیعی از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
تولید پالایشگاه های پارس جنوبی در زمستان پایدارتر شداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
نگاه ويژه شركت گاز به ذي نفعان بيروني در اجراي پروژه‌هااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
ايجاد فضاي توانمندي يكي از دلايل توسعه شركت ملي گاز ايران استاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
پيام تشكر مهندس تربتي در پاسخ به قدرداني همكاران قراردادي و پيمانكارياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
برگزاري مراسم سوگواري سومين روز شهادت امام حسين(ع) از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
سربيشه-نهبندان الگويي مناسب در ارتقاء كيفيت پروژه‌هااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
شمارش معكوس براي افتتاح پروژه مخابرات خط لوله سوم گاز آذربايجاناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
صعود كوهنوردان شركت به قله علم‌كوه از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
ديدار صميمانه مهندس تربتي با ساداتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
حضور مهندس تربتي در منزل شهيدان عباديان و رفيعي راداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
ارتباط با ذي‌نفعان براساس استراتژي برد-برد از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
بازديد مديرعامل از خط انتقال گاز سربیشه/نهبنداناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
بازديد مديرعامل از خط انتقال گاز تربت حيدريه_كاشمراز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
تغييرات جديد در بازوي اجرايي شركت گازاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
فرآيندهاي مسيريابي شركت بهبود می یابداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
مصمم به اجراي تعهدات هستيماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت روز خبرنگاراز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
عملكرد HSE مشاوران زير ذره بين قرار مي گيرداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
شركت مهندسي، هم‌رديف برترين‌هاي دنيا در اجراي خطوط لوله از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
ارتقاء فرآيندهاي سازمان از طريق BPMSاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
با هدف افزايش آمادگي كاركنان در برابر زلزلهاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
از تامين اِتان مجتمع هاي پتروشيمي تا تامين گاز در كردستاناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
نقش بی بدیل شرکت مهندسی در توسعه صنعت گازاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
شتاب خوبی در بحث اجرای پروژه‌های گازرسانی داشته ایماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
مهندسي، سازماني باانگيزه، پرپتانسيل و پرفايده استاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
ايران وارد باشگاه جهاني توليدكنندگان ماده بوداركننده گاز شداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
نبايد به ركوردهاي فعلي قانع باشيماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
خط نهم سراسری در آینده نزدیک وارد مدار می شوداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
خط لوله دهگلان - میاندوآب تا پاييز امسال به بهره‌برداری مي رسداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
بسیجیان شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در جمكراناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
نشست مشترك شركت مهندسي و توسعه گاز ايران و شركت پي‌سا از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
نشست مشترك شركت مهندسي و توسعه گاز ايران و شركت نصر ميثاق اهوازاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
ضرورت توليد استانداردهاي نو در طراحي خطوط لولهاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
ضرورت كاربردي كردن پژوهش‌هاي دانشجويياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
انس با كتاب خدا مايه آرامش استاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
سلسله نشست‌هاي مشورتي برگزار مي شوداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
به زمان‌بندي پروژه‌ها پايبند باشيماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
طراحي ساز وكارهاي نوين در تامين مالي پروژه‌هااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
نشست مشترك شركت مهندسي و توسعه گاز ايران و گروه تخصصي نيروگستر قرارگاه سازندگي خاتم النبياءاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
خط لوله ايرانشهر- چابهار باعث شكوفايي منطقه مكران مي شوداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
اعتماد در سازمان موجب تسریع در کار و باعث کاهش هزینه ها می شود.از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
اعتماد پيمانكاران به شركت ارتقاء يافته استاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
آخرين جلسه هيات مديره شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در سال 96از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
مراسم توديع و معارفه مجري طرح خطوط انتقال گاز سراسرياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
مراسم آغاز بهره برداري از پروژه‌هاي فناوري اطلاعات از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
مهندس تربتي در جلسه هماهنگي روابط عمومي‌هاي وزارت نفتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
پنجمین حضور شرکت مهندسی در نمایشگاه بین المللی محیط زیست از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
جلسه بازبيني ايمني پيش از راه اندازي براي پروژه توليد ماده بوداركننده برگزار شداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
مصاحبه مهندس تربتی با نشریه بین المللی ایران پترولیوماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
برگزاري جلسه كارگروه تخصصي بازنگري و تدوين مقررات پروانه‌هاي كاري شركت گازاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
احداث 1000 كيلومتر خط لوله در سال دستاوردي غرورآفرين استاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
مانور زلزله و تخليه اضطراري برگزار شداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
آگاهي از نظرات ذي‌نفعان، مسير سازمان را روشن مي كند از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
رويكردهاي نوين در مديريت كالا، موفقيت‌هاي ارزشمندي را رقم زده استاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
بهره برداري و آغاز عمليات اجرايي پروژه‌هاي گازرساني در استان خراسان رضوياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
خط لوله بافق_ بهاباد به بهره برداری رسیداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
دستاوردهاي شركت مهندسي سبب افزايش در آمد كشور و اشتغال مي شوداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
بازدید مهندس عراقی از عمليات اجرايي خط ششم سراسری از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
پياده سازي موفق سيستم IFS در گرو آموزش كارآمد استاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
گردش در قلب تاريخ و تمدن عصر صفوياز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
ما در پروژه‌هاي پالايشگاهي از پيشرفته ترين و به‌روزترين تكنولوژي‌ها استفاده مي كنيماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
كاهش سطح تحصيل اراضي نيازمند استفاده از فناوري هاي جديد استاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
به دعوت مهندس تربتي و در حضور هيئت مديره انجام شداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
واحدهاي باقي‌مانده تاسيسات سمنان و كاشان هم وارد مدار شدنداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
قطار توسعه به مكران، چابهار و كنارك مي رسداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
فرهنگ ارايه پيشنهاد بايد در شركت نهادينه شوداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
تداوم موفقيت هاي تيم شناي شركت مهندسي و توسعه گازایران از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
خانواده شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در جمكراناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
طرح اتان،‌ از پروژه‌هاي ويژه و مهم شركت استاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
پيمان‌ها و مناقصات با شرايط بين المللي متناسب شونداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
طرح ديسپچينگ و مخابرات انسجام پيدا كرده استاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
تداوم جوانگرايي و تخصص گرايي در بازوي اجرايي شركت گازاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
نبايد به بي رقيب بودن دل‌خوش كنيماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
حکم انتصاب مشاور مدیرعامل در امور پیمانهااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
حکم انتصاب سرپرست امور پیمانها و برآوردهای مهندسیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
حکم انتصاب سرپرست طرح خط لوله نهم سراسریاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
حکم انتصاب سرپرست طرح دیسپچینگ و مخابراتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
رونق صنعت فولاد در شمال‌شرق كشوراز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
احکام انتصاب اعضای کمیته قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
درآمدزايي مناسبي براي شركت ملي گاز ايران محقق مي شوداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
تاسيسات تقويت فشار گاز كاشان به شبكه برق سراسري متصل شداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
تاخير در اجراي پروژه ضرر محض استاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
به زودي خط لوله ششم سراسري به بهره برداري مي رسداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
با هدف دستيابي به پارامترهاي نوين مهندسي اجرا مي شود؛از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
واحد یدک تاسیسات تقویت فشار گاز نیزار (قم 3 ) راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
1 - 100بعدی