پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت ایمیل
امروز:
خط انتقال گاز هشتم سراسری

 شرح

جهت انتقال گاز فازهاي 9،10،17و18 عسلويه  به شمال كشور و گاز رساني به شهرها و صنايع مسير بطول حدود 1050 كيلومتر و قطر 56 اينچ و فشار طراحي 1400 پوند بر اينچ مربع و طراحي و اجراي 10 ايستگاه تقويت فشار گاز با قدرت 1578 هزار اسب بخار در اين مسير در دستور كار اين شركت قرار گرفته است. اين طرح با اعتباري بالغ بر26,735,780 ميليون ريال در حال انجام ميباشد.

در حال حاضر طرح خطانتقال گاز هشتم سراسري در بخش مخابرات پروژه هاي مربوط به شبكه هاي مخابراتي خط را در دست بررسي يا برگزاري مناقصه جهت اجرا  مي باشند . اين پروژه ها عبارتند از: عسلويه/صفاشهر به طول تقريبي530  كيلومتر دو قطعه جهت اجراي كابل فيبر نوري به صورت PC ، دوم يزد/ارسنجان-كرمان  به طول تقريبي 600 كيلومتردر دو قالب جداگانه اجراي كابل فيبر نوري به صورت PC و اجراي ساختمان مخابراتي و نصب تجهيزات به صورت PC ، ابركوه/نائين/قم/تهران به طول تقريبي 600 كيلومتر به دليل گستردگي وتنوع كار نحوه اجرا در دست بررسي قرار دارد، صادرات گاز اجراي كامل شبكه مخابراتي و اسكادا بصورت EPC .

در بخش خط انتقال گاز، پروژه عسلويه/پارسيان به طول 22 كيلومتر در طي مراحل برگزاري مناقصه مي باشد.   پروژه تعويض كلاس بخشي از خط اول سراسري  به طول 36 كيلومتر در مرحله مقدماتي برگزاري مناقصه مي باشد.

در بخش ايستگاههاي كنترل فشار :

1-پروژه احداث ايستگاههاي كنترل فشار نيزار و اتصال خط هشتم به خط پنجم تهران در مرحله تهيه اسناد مناقصه قرار دارد.

2-ايستگاه جنوب اصفهان در تاريخ 17/12/88 راه اندازي اوليه گرديد ولي به دليل نقص بوجود آمده در فيلترسپريتور از سرويس خارج و در تاريخ 29/6/89 پس از رفع نواقص توسط شركت تاكستان راه اندازي مجدد گرديد . ايستگاه شهررضا/دهاقان 9/4/89 راه اندازي گرديده است.

  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
در دست اجرا
  
در دست اجرا
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
اتمام يافته
  
در دست اجرا
  
در دست اجرا
  
در دست اجرا
  
در دست اجرا
  
اتمام يافته
  
در دست اجرا
  
در دست اجرا
  
در دست اجرا
  
در دست اجرا
  
در دست اجرا
  
در دست اجرا