پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت ایمیل
امروز:

 شرح

پالايشگاه گاز پارسيان در حواالي شهر لامرد (بين لامرد و مهر ودر 30 كيلومتري غرب لامرد) در استان فارس با وسعت 340 هكتار احداث شده است و از عسلويه حدود 52 كيلومتر فاصله دارد. هدف از اجراي طرح عبارتست از : دريافت گاز شيرين از مخزن گازي تابناك واقع در جنوب استان فارس تا حد 45 ميليون متر مكعب در روز و فرآورش گاز سبک ومايعات گازی و تفكيك آن به برشهايC_2 و C_4 , C_3 C_5^+ ، اصلاح نقطه شبنم آب و هيدروكربوري گاز و تزريق 2.38 ميليون مترمكعب در روز گاز سبک به خط انتقال گاز سراسري چهارم، ارسال برشهاي C_4 , C_3 C_5^+ از طريق خطوط انتقال گاز جداگانه به تاسیسات ذخیره سازی عسلويه بمنظور ذخيره سازي و صادرات و همچنین تحويل C_2 به پتروشیمی فيروزآباد از طريق خط انتقال گاز از محل پالايشگاه پارسيان می باشد. ميزان توليدات پارسيان 1 در جدول شماره يك منظور شده است.

  
  
  
بسط دادن نوع پروژه : پروژه هاي اصلي ‎(10)
بسط دادن نوع پروژه : پروژه هاي برعهده پالايشگاه گاز پارسيان ‎(5)