تامین لوله 7اینچ1398/12/07
آگهی مناقصه گیربکس شیرهای توپکی11398/11/01
لوله فولادی درزجوش طولی"56 1398/10/19
لوله فولادی مورد نياز پروژه خط انتقال گاز نهم سراسری1398/09/20
خرید 200.000 تن ورق فولادی1398/06/06
خریداری یک قلم ورق فولادی مورد نیاز پروژه1398/05/01
يک قلم كابل فيبر نوری به مقدار متر مورد نياز پروژه مخابرات خط لوله دوم آذربايجان1398/04/16
يک قلم مفصل كابل فيبر نوری به مقدار مورد نياز پروژه مخابرات خط لوله دوم آذربايجان1398/04/16
يک قلم نوار زرد اخطار1398/04/16
آگهي فراخوان مناقصه عمومي شناسائي تولیدکننده1398/02/24
مناقصه شماره: DE74/6071578120 (کابل فیبر نوری)1398/02/04
مناقصه شماره: DE74/5985578119 (کابل فیبر نوری)1398/02/04
آگهي فراخوان مناقصه عمومي شناسائي تولیدکننده1398/01/31
تقاضای شماره : B14/6017578077 ( سيستم عمل كننده)1397/12/28
مزایده عمومی کالا1397/12/21
City Gate Station1396/10/16
کابل توربین زیمنس B17/57774578401395/12/26
تامین باتري نيكل كادميوم1395/10/30
مناقصه شماره: B14/5777457806 باتری نيكل كادميوم1395/07/24
تامین اتصالات فولادی1395/06/06
فراخوان مناقصه عمومي (تامين كالا) شماره تقاضا B19/ 5679557780 ( اتصالات فولادي )1395/05/09
جرثقیل سقفی1395/04/20
ابزار آلات کارگاهی1395/01/29
ابزار آلات کارگاهی 76091395/01/29
Flow Computer & Transducer1394/12/16
صاعقه گیر و ارتینگ1394/10/23
خريد تامين 24 قلم دستگاههاي سرمايشي و گرمايشي1394/08/11
طراحي و توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي ( GIS )1394/08/11
روغن توربین1394/07/26
(سه راهی هاتپ )B19/5679586795 : مناقصه شماره1394/07/11
تقاضاي شماره 6017547687-Diesel Generator1394/06/31
مناقصه شماره تقاضا 6018527423 - كابل تلفن1394/06/24
http://www.nigceng.ir/SiteCollectionImages2/pdf-tender/1394/Binder1.pdf1394/03/20
HEAT&COOLING- SPLIT UNTI1394/03/09
METERING SATATION1394/03/09
مناقصه تامين اورفيس فلنج 1394/02/13
مناقصه 6018537608 (ابزالات کارگاهی) 1394/01/29
مناقصه 6018537609 (ابزالات کارگاهی) 1394/01/29
خريد تجهيزات صاعقه گبر و ارتينگ1393/12/05
خريد بال ولوو 1393/11/28
تجهيزات مخابراتي 1393/11/28
مناقصه خرید کولر گازی هوا1393/11/15
تقاضای شماره :DM65ـ/6017537585(FITTINGS)1393/10/28
مناقصه خريد روغن توربين زيمنس1393/10/28
خرید 2 سری پکیج سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و انسانی ‏/ سیستم تغذیه کلر به آب خام1393/10/25
مناقصه شماره تقاضا : 6018527423/B17 (کابل تلفن)1393/09/20
مناقصه شماره: 6016537511/B14 (ـSCRUBBER)1393/08/18
مناقصه شماره: DV03/04199-429-GM-A(شیرهای پروانه ای و کروی)1393/08/14
مناقصه شماره: B17/6018527424 (ـ35 قلم تجهیزات مخابرات)1393/08/14
مناقصه شماره: B21/6004537474 ( كولر گازي و اسپيلت )1393/07/15
مناقصه شماره: 6018507203‏/DE76 ـ(TELEPHONE SYSTEM )1393/07/15
B19/6027527400 (TUBING)1393/07/15
مناقصه شماره: B21/60185274401393/07/12
مناقصه شماره: ELECTRICAL HEAT TRACING) B17/6017527435)1393/07/09
مناقصه شماره: ( DE76 /60 26 52 74 20 (TELEPHONE & PAGING1393/06/01
مناقصه شماره: B17/6017527433 ( كابل ابزار دقيق )1393/05/21
مناقصه شماره تقاضا :6018527423/ـB17-كابل تلفن1393/05/21
مناقصه شماره: 5545517248 /B14 (ـAIR RECEIVER)1393/05/05
مناقصه شماره: DE74/6013527379-A (ـPOWER & CONTROL CABLE)1393/04/29
مناقصه شماره:DE76 /6018537460 ( لوازم ابزاردقيق )1393/04/29
مناقصه شماره: DE74/5611537464 (ـJOINT CLOSURE)1393/04/29
مناقصه شماره تقاضا : 6027527434ـ/DE771393/04/01
تقاضاي شماره DM65/6030507165-B ـ("BALL VALVE 36)1393/03/20
مناقصه شماره: B21/6018527440( كولر گازي ولوازم گرمايشي )1393/03/11
مناقصه شماره: B21/6027537447( تجهيزات برقي ضدانفجار )1393/03/11
مناقصه شماره تقاضا :DE77/60275274341393/02/02
مناقصه شماره: B14/6018527429 (ـAIR RECEIVER)1393/02/02
مناقصه شماره:DE76 /60 18 50 72 03 (ـTELEPHONE SYSTEM)1392/12/27
مناقصه شماره: 74ـA/DE-ـ6017527289(کابل ابزار دقیق)1392/12/27
مناقصه شماره: DE77/60275274301392/12/27
مناقصه شماره: DV03/6018527428( لوازم اطفاي حريق)1392/12/27
مناقصه شماره:DE76 /56 79 52 73 89 (لوازم مخابراتي )1392/12/27
تقاضاي شماره (BALL VALVE) ـDM65ـ/Aـ- GM-ـ041994021392/12/14
مناقصه شماره: B14/6029517240 ( FLANGE)1392/12/14
مناقصه شماره: DE77/6018527424 (سيستم تلفن و متعلقات )1392/12/10
مناقصه شماره: 5988527356-A/DE74 (کابل فیبر نوری)1392/12/10
مناقصه شماره: DE77/6018527423 (كابل تلفن )1392/12/05
مناقصه شماره: B13/6027527380 ( سي و نه قلم كابل )1392/12/05
مناقصه شماره: B21/6026527422 (جرثقيل سقفي 10 و 5 تن )1392/12/05
مناقصه شماره: DV03/6017527419( روغن توربين )1392/12/04
مناقصه شماره: 6026527420 / DE76 (ـTELEPHONE & PAGING)1392/12/04
مناقصه شماره: 6027527421 / DE76 (ـTELEPHONE & PAGING)1392/12/04
مناقصه شماره: DV03/6027527418 ( لوازم روشنايي )1392/12/04
مناقصه شماره: DV03/6026527417( لوازم روشنايي )1392/12/04
تقاضاي شماره (EARTHING SYSTEM)ـ6027527415ـ/DM651392/11/16
مناقصه شماره 93 73 52 26 60 /ـDE76ـ(Power Transformer)1392/11/09
مناقصه شماره: DV02-6017527388 ـ(ACTUATOR)1392/10/29
مناقصه شماره: 6026527368/ـB13 (بیست و دو قلم کابل)1392/10/29
مناقصه شماره: DE77 ـ60265274041392/10/29
تقاضاي شماره DM65/ـ6026527373 (CABLE TRAY & LADDER)1392/09/30
مناقصه شماره: DE76 /60 35 51 72 80 ـ(PIPE )1392/09/19
مناقصه شماره: DE74ـ/6013527379 (POWER & CONTROL CABLE)1392/09/11
مناقصه شماره:DM66/6017527358 ـ(Air Gas Cooler)1392/09/10
مناقصه شماره:DE76 /60 26 52 73 93 ـ(POWER TRANSFORMER)1392/09/06
مناقصه شماره:DE76 /56 79 52 73 89 (لوازم مخابراتي )1392/09/06
تقاضاي شماره : (CABLE TRAY & LADDER)ـDM65ـ/60265273741392/09/05
مناقصه شماره:DM66/6017527353 ـ ( Air Gas Cooler ) به همراه ضمائم فنی در یک فایل زیپ1392/09/05
مناقصه شماره: 6018597063/ B171392/08/23
مناقصه شماره: B17/6018507131 ( كابل )1392/08/19
مناقصه شماره:DE76 /60 27 52 73 70 (ـCABLE)1392/08/11
1 - 100صفحه بعد